Hoe word je een makkertje

Inschrijving

Inschrijvings-procedure

Vooraleer u kiest voor De Makkertjes kan u vrijblijvend op bezoek komen voor een kennismaking met de opvang. U krijg een rondleiding en de nodige informatie.

Als u overtuigd bent en u uw kind aan ons wil toevertrouwen, dan zijn er 3 acties nodig:

 1. Jullie bezorgen ons zo snel mogelijk een schriftelijke overeenkomst. Hierop staan de contactgegevens, de verwachte startdatum en het opvangplan. (De schriftelijke overeenkomst vind u onder Documenten)

 2. Jullie storten een waarborg 350 euro (deze gegevens vindt u terug op de overeenkomst). Dit verzekert jullie van een plaats. Deze waarborg wordt terugbetaald nadat jullie de laatste factuur betaald hebben.

 3. Jullie bezorgen ons een voor akkoord verklaard huishoudelijk reglement. (Dit vind u onder Documenten)
pexels-photo-1148998
kind4

Prijs

De Makkertjes hanteert een vaste dagprijs.
We werken met de volgende tarieven:

 • De prijs voor een volledige dag (tussen 7u en 18u) bedraagt 28,50€
 • De prijs voor een halve dag (tussen 7u en 12u45u of 12u en 18u) bedraagt 19€

Omdat wij geen kinderopvang zijn waar de prijs afhangt van je inkomen, heb je recht op een kinderopvangtoeslag. Dit is één van de toelagen van het groeipakket, de Nieuwe Vlaamse Kinderbijslag. Dit is een vast bedrag per dag of halve dag dat uw kind aanwezig is in de opvang.

Klik hier voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag.

In onze prijs zijn de vaste voedingen en de luierdoekjes inbegrepen.
Er dient zelf voor fles- of borstvoeding, luiers, aangepaste voeding (in geval van allergieën of dieet), medicatie, zonnebescherming, verzorgingsproducten (fysiologisch water, luierzalf, …)

Prijswijzigingen worden 2 maanden op voorhand schriftelijk meegedeeld en voor akkoord ondertekend. Er is jaarlijks een automatische, niet aangekondigde, indexaanpassing mogelijk.

Wenmomenten worden aangerekend als extra dagen (als volledige dag of halve dag).


Facturatie en betalingsregeling

Op het begin van de maand krijgen jullie een factuur, waarop alle dagen aangerekend staan die vermeld staan op jullie opvangplan.
Sluitingsdagen van de crèche dienen niet betaald te worden.

Afwezigheidsdagen (ook door ziekte) worden niet terugbetaald, tenzij het een ziekenhuisopname betreft.

Willen jullie per uitzondering een dag extra opvang, dan wordt deze dag op de volgende factuur aangerekend.

De betaling van de factuur gebeurt bij voorkeur via overschrijving, de gegevens hiervoor staan op de factuur vermeld. Per uitzondering aanvaarden we een contante betaling, wij zullen uw factuur aftekenen voor ontvangst.

kind5
kind6

Mijn eerste opvangdag

De dag dat je kindje voor het eerst naar de opvang komt brengt u mee:

 • Een ingevulde inlichtingenfiche. Hierop staan de noodzakelijke informatie over uw kind en uw gezin. U hebt alle recht deze fiche alle tijde in te kijken en de plicht deze informatie zo correct mogelijk te houden.
 • eventueel tutje (zonder koord of ketting) en/of knuffel die in de opvang mogen blijven
 • een pak luiers
 • Flesvoeding: Flessen + water + potjes met gedoseerd poeder of borstvoeding (indien nodig)
 • Reservekleding
 • Jas of trui om buiten te spelen
 • Pantoffeltjes, want de schoentjes bergen we op bij aankomst. 

GELIEVE ALLES MET NAAM VAN UW KIND TE VOORZIEN.

Wij zorgen voor jouw oogappel

MAAK JE KIND EEN MAKKERTJE