Ziektebeleid

Ziekte

De afspraken rond ziekte en koorts in onze opvang zijn gebaseerd op de aanbevelingen van Kind & Gezin.
Klik hieronder voor meer informatie van Kind & gezin. 

Een ziek kind hoort niet thuis in de opvang.
Beoordeel dit ’s ochtends eerlijk, het bespaart je waarschijnlijk een extra trip overdag. En veel belangrijker: je geeft je kind een grote kans op een snel herstel en je voorkomt een verdere besmetting van andere kindjes.

Als je kindje ziek wordt gedurende de dag contacteren wij jullie en bekijken we samen wat er verder dient te gebeuren. Zorg er daarom steeds voor dat wij de juiste contactgegevens hebben.

Als je kindje koorts heeft waarbij het zich niet goed voelt (huilerig, pijn, onrustig, ontroostbaar, minder eetlust, ongemak of minder actief) dan worden jullie gecontacteerd om jullie kindje op te halen. 
Er kan in overleg beslist worden om het kind 1-malig een dosis van een koortswerend middel toe te dienen. (Voorzie dit steeds in vloeibare vorm, in de tas).
Wij zullen echter nooit een koortswerend middel geven aan je kind als het:
Jonger is dan 3 maand
Tussen 3m en 6m oud is en 38,5°C heeft.

Wij zullen jullie vragen om jullie kind op te halen als het:
Hoge koorts heeft (jonger dan 3m: 38°C – tussen 3m en 6m: 38,5°C – vanaf 6m: 39°C)
te ziek is om deel t nemen aan gewone activiteiten.
te veel zorg en aandacht vraagt zodat we onvoldoende aandacht aan de andere kinderen kunnen geven.

Als wij jullie niet kunnen bereiken, wordt aan één van de contactpersonen gevraagd jullie kind op te halen. Indien ook zij niet bereikbaar zouden zijn, wordt er beroep gedaan op jullie huisarts en in laatste instantie een willekeurige huisarts. De kosten hieraan verbonden zijn voor de ouders.
Wij blijven echter proberen om telefonisch contact met jullie of één van de contactpersonen te krijgen.
Jullie kind kan pas terugkeren naar de opvang na een koortsvrije dag.

Medicatie

Er komt liefst geen medicatie mee naar de opvang (vraag je arts om medicatie die thuis gegeven kan worden).
Als het niet anders kan zullen wij de medicatie toedienen, maar enkel op voorschrift.
Hierop moet duidelijk vermeld staan:

 • De datum van het voorschrift
 • de naam van het kind
 • de naam van het medicijn
 • de dosering
 • de manier van toediening
 • het tijdstip van toediening
 • de duur van de behandeling
 • de naam, handtekening en stempel van de arts.

  Geen medicatie-opdracht = geen medicatie-toedining!
  Ook neusdruppels vallen onder de term medicatie.
  Indien je het voorschrift bent vergeten, kan je een medicatiefiche laten invullen bij de apotheker. Deze kan je terugvinden bij Documenten.

Wiegendoodpreventie

Wij volgen de richtlijnen van Kind en Gezin in verband met wiegendoodpreventie strikt op. Het is belangrijk dat kinderen steeds op hun rug slapen en geen knuffels in bed hebben. Zowel voor de opvang als voor het kind is het fijn dat deze gewoontes thuis worden aangeleerd.
Klik hieronder voor meer informatie over veilig slapen van Kind & Gezin.

Wij zorgen voor jouw oogappel

Maak je kind EEN MAKKERTJE