Wat meer informatie

De makkertjes verzorgt kwalitatieve kinderopvang en ondersteunt gezinnen in hun opvoedingstaak. Wij vinden het daarom heel belangrijk om een plaats te zijn voor kinderen waar ze zich thuis voelen, waar geborgenheid en veiligheid centraal staan en waar hun ontwikkeling gestimuleerd wordt. 

In onze ogen en naar onze mening kan een kind zich slechts volledig ontwikkelen als er aan deze 3 voorwaarden wordt voldaan. Een kind moet het gevoel hebben dat het dingen mag en kan proberen; dat dingen mogen mislukken en dat ze ten alle tijden een vangnet hebben (soms letterlijk, altijd figuurlijk). Enkel dan kan een kind op zijn eigen tempo zijn ware ik ontdekken en zijn plaats in de groep leren vinden. Elk kind is unie…daarom is omgaan met diversiteit zo belangrijk. Door te kijken naar de behoefte van ieder kind in het groepsgebeuren wordt er een aanbod op maat van het kind gecreëerd; ook voor kinderen waar het wat moeilijker loopt, of die wat extra zorg nodig hebben. 

In het kinderdagverblijf worden kinderen van verschillende nationaliteiten en culturen opgevangen. Hierdoor krijgen ze de kans om van jongs af aan te leren omgaan met de verschillen die dit met zich meebrengt. In onze dagelijkse werking vertaalt zich dat in spelen met popjes met verschillende huidskleur, tellen in een andere talen, een maaltijd uit een andere keuken, … zodat deze verschillen voor hen vanzelfsprekend worden in plaats van obstakels.

kind2
Video afspelen

De Makkertjes staat voor

Een opvang vergund door Kind & Gezin

Een thuisgevoel voor alle kinderen

Eerlijkheid: alle ouders en kinderen zijn gelijk

Verantwoordelijkheid: risico-analyses worden uitgevoerd en geëvalueerd

Respect: jullie hebben het recht om je klacht te uiten.

Openheid: jullie hebben toegang tot alle ruimtes waarin de opvang plaatsvindt.

Een plaats waar je terecht kan met je opvoedingsvragen

Spelenlerenspelen: op een plezante manier belangrijke dingen oppikken zonder het gevoel van moeten.

Kwalitatieve producten: voeding, verzorging, spelmateriaal.

Buitenspelen van zodra het weer het toelaat

Het kind centraal plaatsen: inspelen op speciale gebeurtenissen in het leven van het kind. bvb: verjaardag, geboorte broertje of zusje, …

Respect en aandacht voor de taalontwikkeling: zowel onze eigen taal, als andere talen.

Een plaats waar je terecht kan met vragen over de opvoeding.

 

Wij zorgen voor jouw oogappel

Maak hier van je kind een makkertje